ข้อสงสัยข้อโน้นข้อนี้ ก่อนการเริ่มใช้ Pocket Wifi

กังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าเช่า

Pocket Wifi ที่สามารถใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการอย่างง่ายดายนั้น มีความสามารถสูงมาก ทำให้ในบางครั้งเราอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็น 10 เครื่องและใช้อินเตอร์เน็ตไปพร้อมๆกัน เพราะการใช้งานในลักษณะนี้ อาจมีบางท่านที่มีความกังวลว่า “สงสัยจะโดนเก็บค่าบริการเพิ่มแน่ๆเลย” ระหว่างการใช้งาน

รวมค่าบริการสื่อสารแล้ว! แต่เพื่อความชัวร์ควรตรวจสอบแพ็กเกจเช่าอย่างละเอียด
ความน่าใช้ของ Pocket Wifi นั้น มาจากการทำเรื่องที่ง่าย และหลังการตั้งค่านิดหน่อย ก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทันที โดยปรกติแล้วแพ็กเกจเช่านั้น จะรวมทั้งค่าเครื่อง Pocket Wifi และค่าบริการสื่อสารอยู่แล้ว นอกเหนือจากนี้เราสามารถสมัครบริการเสริม เช่น ประกันเครื่อง ในกรณีเสียหาย หรือสูญหาย ได้ แต่โดยปรกติแล้วระบบค่าบริการนั้นชัดเจนและไม่มีอะไรน่ากังวล และในกรณีเช่า Pocket Wifi นั้น ยิ่งน่าใช้มากขึ้นเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมเครื่อง Pocket Wifi และซิมการ์ดเอง จึงจะไม่มีค่าแรกเข้าและค่ายกเลิกสัญญา หรือค่าดำเนินงานต่างๆ