ข้อสงสัยข้อโน้นข้อนี้ ก่อนการเริ่มใช้ Pocket Wifi

สามารถใช้ Pocket Wifi สำหรับภายในประเทศ ที่ต่างประ

สำหรับท่านที่ใช้ Pocket Wifi ร่วมกับสมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจำ คงคิดว่า “ถ้า Pocket Wifi ใช้ได้ตอนไปเที่ยวต่างประเทศด้วย จะสะดวกมากๆเลย” ข้อสงสัยในที่นี้ คือ “สามารถใช้ Pocket Wifi สำหรับภายในประเทศ ที่ต่างประเทศ หรือไม่” และคำตอบที่เหมือนจะถูกต้องของคำถามนี้ คือ “ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง”
 
ใช้ได้หรือไม่ได้นั้น ต้องตรวจสอบว่ามีบริการเปิดโรมมิ่งระหว่างประเทศ หรือไม่
สำหรับสมาร์ทโฟนท่ำสัญญากับเครือข่ายผู้ให้บริการนั้น สามารถใช้งานในต่างประเทศได้ ถ้าเปิดใช้บริการโรมมิ่ง แต่ค่าบริการในส่วนนั้นจะเพิ่มขึ้น หากผู้ให้บริการเครือข่ายของ Pocket Wifi นั้นมีระบบโรมมิ่งไว้ให้บริการแบบเดียวกับของสมาร์ทโฟน และเครื่อง Pocket Wifi นั้นสามารถรองรับบริการโรมมิ่งได้ ท่านก็จะสามารถใช้ Pocket Wifi สำหรับภายในประเทศ ที่ต่างประเทศ ได้ แต่เนื่องจาก Pocket Wifi ใช้จำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตมากกว่าเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟน ถึงแม้ว่าจะใช้แพ็กเกจแบบราคาคงที่ก็ตาม ก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมประมาณวันละ 3,000เยน เพราะเหตุนี้จึงดูไม่สมเหตุผลสำหรับท่านที่ต้องพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน
 
โดยพื้นฐานแล้ว Pocket Wifi นั้น ต้องใช้งานภายในพื้นที่ที่ระบุในแพ็กเกจเช่า
ในกรณีเช่า Pocket Wifi นั้น ณ เวลาทำสัญญาเราต้องระบุว่าต้องการใช้งานในประเทศ หรือต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานนอกเหนือจากพื้นที่ๆระบุไว้ และจะมีการเตือนล่วงหน้าว่ากรุณาอย่าเปิดเครื่องในพื้นที่นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา หากพูดอย่างละเอียด Pocket Wifi สำหรับภายในประเทศนั้น สามารถใช้ได้ในต่างประเทศ ในบางกรณี แต่โดยปรกติแล้ว ควรคิดว่า “Pocket Wifi สำหรับภายในประเทศนั้น ไม่สามารถใช้ที่ต่างประเทศได้”