ข้อสงสัยข้อโน้นข้อนี้ ก่อนการเริ่มใช้ Pocket Wifi

ข้อแตกต่างระหว่างการเช่า และการซื้อ Pocket Wifi

หลายท่านอาจเคยคิดอยากลองใช้ Pocket Wifi แต่มีความกังวลเพราะ “ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดี” ก่อนอื่น ลองเริ่มจากการรู้ข้อแตกต่างระหว่างการเช่า และการซื้อ Pocket Wifi
 
การได้มาซึ่ง Pocket Wifi มี 3 วิธี
วิธีที่จะได้ Pocket Wifi มาใช้นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธีหลักๆ วิธีแรก คือ “① การเช่า Pocket Wifi” ซึ่งเป็นวิธีที่ทางเราแนะนำให้ผู้ใช้มือใหม่ วิธีที่สอง นอกเหนือจากการเช่า Pocket Wifi คือ “② ซื้อเครื่อง Pocket Wifi จากผู้ให้บริการเครือข่าย พร้อมทำสัญญาบริการ” และเพิ่มเติมวิธีที่สาม คือ “③ ซื้อเครื่อง Pocket Wifi และซื้อซิมการ์ดแยก”
 
สำหรับผู้ใช้มือใหม่ เราแนะนำให้เช่า Pocket Wifi!
① เนื่องจากในกรณีการเช่า Pocket Wifi นั้น ทางร้านค้าผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ซื้อเครื่อง Pocket Wifi และทำสัญญากับผู้ให้บริการเครือข่ายเอง จึงไม่ต้องทำเรื่องยุ่งยากเสียเวลา
② ในกรณีการซื้อเครื่อง Pocket Wifi จากผู้ให้บริการเครือข่าย พร้อมทำสัญญาบริการนั้น สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเครือข่ายในการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ได้ แต่ข้อเสียคือ ต้องทำสัญญาผูกมัด 2-3 ปี เหมือนสัญญาบริการสมาร์ทโฟนทั่วไป
③ ในกรณีซื้อเครื่อง Pocket Wifi และซื้อซิมการ์ดแยกนั้น เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึง Pocket Wifi เนื่องจากวิธีนี้จำเป็นต้องซื้อเครื่อง Pocket Wifi แบบเครื่องเปล่า และซิมการ์ดแยกต่างหาก สำหรับผู้ที่ชินกับวิธีนี้จะง่ายมาก แต่สำหรับผู้ใช้มือใหม่นั้น เป็นอะไรที่เสียเวลามาก
สำหรับท่านทั้งหลายที่ “ต้องการใช้งานทันที” “ต้องการใช้งานเมื่อจำเป็น” “ต้องการลดความยุ่งยากมากที่สุด” นั้น เราแนะนำ “การเช่า Pocket Wifi”