ข้อสงสัยข้อโน้นข้อนี้ ก่อนการเริ่มใช้ Pocket Wifi

ประเภทอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ Pocket Wifi

Pocket Wifi ที่สามารถพกพาได้นั้น เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกมากในหลายสถานการณ์ หนึ่งในเหตุผลนั้น คือ เพราะอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ Pocket Wifi นั้น มีมากมายหลายประเภท
 
Pocket Wifi สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลาย นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน
ท่านที่ใช้ Pocket Wifi เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนั้น มีอยู่เป็นจำนวนมาก ในจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด สมาร์ทโฟนนั้นได้ทำสัญญาบริการไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แต่ถึงกระนั้นจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานต่อเดือนนั้น มากเกินกว่าจำนวนในสัญญา จึงส่งผลให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตถูกจำกัดในเวลาอันรวดเร็ว เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้จำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนและ Pocket Wifi ร่วมกันจึงกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น