ข้อสงสัยข้อโน้นข้อนี้ ก่อนการเริ่มใช้ Pocket Wifi

เหตุผลที่ Pocket Wifi ดีกว่า Tethering

ในจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนนั้น อาจมีบางท่านที่คิดว่า “สมาร์ทโฟนมีฟังก์ชัน Tethering อยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ Pocket Wifi อีกเหรอ”
 
ความน่าใช้ของ Pocket Wifi ที่สามารถกลบจุดอ่อนของการ Tethering ได้
หนึ่งในฟังก์ชันสมาร์ทโฟน ที่เรียกกันว่า Tethering นั้น สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นเสมือน Mobile Wifi Router และแบ่งปันจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ ด้วยฟังก์ชันนี้ เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน เช่น แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตจากอุปกรณ์เหล่านั้นได้  แต่จุดอ่อนที่แย่ที่สุดของการ Tethering คือ “เมื่อแบ่งใช้อินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์หลายๆเครื่องนั้น จำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตจะเกินจุดที่กำหนดอย่างรวดเร็ว” และส่งผลให้ “โดนจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตไวกว่าปรกติ” นอกเหนือจากนี้ ข้อเสียอีกอย่างนึงคือ ถ้าใช้ฟังก์ชัน Tethering แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะเหตุนี้ สำหรับท่านที่ต้องการใช้อุปกรณ์อื่นๆร่วมกันนั้น ควรใช้ Pocket Wifi แทนการ Tethering จะสะดวกกว่ามาก เพราะไม่ต้องกังวลว่าใช้จำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตไปมากขนาดไหน และแบตเตอรี่ของ Pocket Wifi นั้น ลดลงช้ากว่า จึงใช้งานได้นานขึ้น