ข้อสงสัยข้อโน้นข้อนี้ ก่อนการเริ่มใช้ Pocket Wifi

Pocket Wifi ใช้โทรศัพท์ได้ไหม

ระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศ นอกเหนือจากใช้งานแอปพลิเคชัน SNS และค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้ว มีการใช้ “ฟังก์ชันโทรศัพท์” เพื่อตืดต่อกันเองภายในกลุ่ม หรือติดต่อร้านค้าต่างๆ ถ้าเราใช้บริการระบบโรมมิ่งระหว่างประเทศ เราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์และเบอร์มือถือของเรา ในการติดต่อได้ แต่เมื่อเทียบกับการใช้งานภายในประเทศแล้วนั้น ค่าบริการจะสูงกว่า
 
สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตจาก Pocket Wifi
สำหรับข้อสงสัย ว่า “ถ้ามี Pocket Wifi แล้ใช้โทรศัพท์ได้ไหม” นั้น สามารถทำได้ถ้าเตรียมฟังก์ชันต่างๆไว้ให้พร้อม ยกตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนบางรุ่น มีฟังก์ชันสื่อสารด้วยเสียงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอยู่แล้ว นอกจากนี้ ถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันโทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตได้ไว้ล่วงหน้า ก็จะสามารถโทรศัพท์ได้ในทุกที่ๆสามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ ทั้งในและนอกประเทศ
สำหรับท่านที่มีโอกาสจำเป็นที่จะต้องใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อโทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้ง เราแนะนำให้เช่า Pocket Wifi แบบจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตสูง หรือแบบไม่จำกัด เพื่อความสบายใจเพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ได้ใช้ไป